Revision [28123]

This is an old revision of GrChatRoom made by koulaxizis on 2013-07-27 15:26:33.

 

Αρχική σελίδα > Κοινότητα

Δωμάτιο Συζητήσεων (Συζήτηση σε πραγματικό χρόνο)

IRC είναι μια μορφή αποστολής άμεσων μηνυμάτων στο διαδίκτυο. Προορίζεται για ομαδική (πολλοί σε πολλούς) επικοινωνία σε φόρουμ συζητήσεων τα οποία ονομάζονται κανάλια, αλλά επίσης επιτρέπει την επικοινωνία από ένα άτομο σε ένα άλλο.
Ο πιο εύκολος τρόπος για να συμμετάσχετε σ' ένα δωμάτιο συζητήσεων όταν χρησιμοποιείτε Puppy είναι να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Συζήτηση που έχετε στην επιφάνεια εργασίας

Χρησιμοποιώντας IRC Προγράμματα
Εάν έχετε έναν περιηγητή με υποστήριξη IRC (π.χ. Opera ή SeaMonkey/Firefox με το ChatZilla εγκατεστημένο), πηγαίνετε στο irc://irc.freenode.net/puppylinux στον περιηγητή σας κι ύστερα διαλέξτε το ψευδώνυμό σας. Εάν αυτό δεν δουλέψει, με άλλα προγράμματα που υποστηρίζουν το IRC (όπως Ayttm, Pidgin/Gaim, X-Chat, irrsi, κλπ.) μπορείτε να πατήσετε το irc.freenode.net ως τον σέρβερ των συζητήσεων και #puppylinux ως το κανάλι στα αντίστοιχα πεδία.

Μπαίνοντας στο Δωμάτιο Συζητήσεων του Puppy Linux χωρίς εγκατεστημένο πρόγραμμα IRC
Εάν δεν έχετε ένα IRC πρόγραμμα εγκατεστημένο ή προτιμάτε να μην έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής σελίδα: Freenode Web Access και όποιον περιηγητή θέλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψευδώνυμο που επιθυμείτε, αλλά για να χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμο εγγεγραμμένου μέλους στο Freenode πρέπει να διαλέξετε το πεδίο “Auth to services” και ύστερα να βάλετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.

Πολιτική Χρήσης του Freenode και Κανόνες του Δωμάτιου Συζητήσεων
Η χρήση των καναλιών που φιλοξενούνται στο Freenode υπόκεινται στις αρχές του Freenode και τις οδηγίες χρήσεως του καναλιού.
Δείτε επίσης τους Κανόνες του Puppy για τα Δωμάτια Συζητήσεων.


Χρησιμοποιώντας Clients που είναι βασισμένοι στο Διαδίκτυο
Το SearchIRC προσφέρει άλλη μίαπλατφόρμα συζήτησης Java που προϋποθέτει να υπάρχει Java και JavaScript. Σιγουρευτείτε να πατήσετε τον σύνδεσμο #puppylinux για να σας βγάλει σε νέο παράθυρο συζητήσεων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κανονική σελίδα Διαδικτυακών Συζητήσεων του Freenode η οποία υποστηρίζεται από τους περισσότερους σύγχρονους περιηγητές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ψευδώνυμο που επιθυμείτε, αλλά για να χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμο εγγεγραμμένου μέλους στο Freenode πρέπει να διαλέξετε το πεδίο “Auth to services” και ύστερα να βάλετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. Υπάρχει επίσης το ασφαλές Διαδικτυακό Δωμάτιο του Freenode το οποίο μερικές φορές δεν έχει την ίδια διάρκεια σύνδεσης που έχει το κανονικό.

Μόλις Συνδεθείτε
connect graphic

Κατοχυρώνοντας το ψευδώνυμό σας
Πατήστε στο Freenode
πληκτρολογείστε
/nick mynickname
όπου nickname είναι το όνομα χρήστη που προτιμάτε
(θα σας το δείξει εάν είναι ήδη κατοχυρωμένο από άλλον χρήστη)

Κι ύστερα εγγραφείτε πληκτρολογώντας
/msg nickserv REGISTER <password> <email>
όπου password βάζετε τον κωδικό που θέλετε και στο email βάζετε το e-mail σας
για παράδειγμα:
/msg nickserv REGISTER mypassword mynickname@gmail.com

τότε θα λάβετε ένα e-mail
και θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνονται
ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας

Συμβουλές και κόλπα στην χρήση του IRC (συγκεκριμένα με το Gaim κι αλλά χρήσιμα)
  1. Όταν χρησιμοποιείται το Gaim για διάφορους διαδικτυακούς χώρους (όπως Yahoo, MSN, IRC, κλπ.) ταυτόχρονα, θεωρώ πως η αυτόματη σύνδεση σε κάθε διαδικτυακό χώρο είναι κάπως δύσκολη και αργή. Προσωπικά προτιμώ να ρυθμίζω τους λογαριασμούς μου κατ' αυτόν τον τρόπο, ώστε να συνδέομαι χειροκίνητα.
  2. Όταν ανοίγω το Gaim, αντί για να διαλέξω έναν συγκεκριμένο λογαριασμό και μετά να πατήσω το πεδίο σύνδεσης, πατάω το πεδίο που λέει ACCOUNTS (λογαριασμοί) και ύστερα τσεκάρω με "ν" το πεδίο με το όνομα ONLINE σε κάθε λογαριασμό που επιθυμώ να χρησιμοποιήσω κατά την διάρκεια που έχω το Gaim ανοιχτό. Με αυτόν τον τρόπο έχω μόνο μια εκτέλεση του Gaim με διάφορα παράθυρα δικτύων, αντί για 3 εκτελέσεις του Gaim με ένα παράθυρο δικτύου η καθεμία.
  3. Όταν συζητάτε σε διάφορα κανάλια, εάν κάποιος γράψει κάτι σε ένα από αυτά, τότε η καρτέλα του συγκεκριμένου καναλιού θα γίνει κόκκινη (ή κάποιο άλλο χρώμα) ώστε να σας ενημερώσει ότι κάποιος έγραψε κάτι εκεί.
  4. Μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική συζήτηση με κάποιον εάν πατήσετε διπλό κλικ πάνω στο όνομά του. Αυτό ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο όπου εσείς κι αυτό το άτομο μπορείτε να μιλάτε "στο παρασκήνιο". Δείτε το "Πολιτική Χρήσης του Freenode και Κανόνες του Δωμάτιου Συζητήσεων" παραπάνω!
  5. Το Gaim και άλλες εφαρμογές έχουν επίσης ωραίο πρόγραμμα διαμοίρασης αρχείων που λέγεται DCC. Εάν θέλετε/χρειάζεστε να μοιραστείτε ένα αρχείο, είναι βολικό να ανοίξετε μια ιδιωτική συζήτηση για να συζητήσετε για το αρχείο και ύστερα πατήστε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αποδέκτη κι επιλέξτε send file (αποστολή αρχείου). Θα λάβουν το αρχείο μόνο εάν το αποδεχτούν. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΕ ΤΟ DCC ΣΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.
  6. Κάποια κανάλια έχουν "ρομπότ". Τα "ρομπότ" είναι εφαρμογές που υπάρχουν στο υπόβαθρο ενός καναλιού IRC ώστε να το κρατάνε ανοιχτό, να καταγράφουν τους επισκέπτες, να παίζουν παιχνίδια γνώσεων μαζί σας κλπ. Μην προσπαθήσετε να μιλήσετε μαζί τους...δεν απαντάνε. Κάποια ρομπότ όμως μπορεί να είναι προγραμματισμένα ώστε να κάνουν κακό στον υπολογιστή σας (πχ. αυτά που απαντάνε σε ερωτήσεις σας), οπότε προσέχετε.
  7. Κάποιοι IRC εξυπηρετητές (servers) κάνουν την διεύθυνση IP σας ορατή σε όλους χρησιμοποιώντας απλά την εντολή /whois. Το Puppy είναι ένα ωραίο λειτουργικό σύστημα στο οποίο εάν έχετε το τοίχος προστασίας σας (firewall) ενεργοποιημένο, κάνει σχετικά "αόρατη" την διεύθυνση IP σας και δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται σε προσπάθειες ping.
  8. Δείτε επίσης το IRChelp.org για πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση του IRC.

Σχετικές Σελίδες
Κανόνες Δωματίου Συζητήσεων του Puppy
Μετάφραση του IRC
Το IRC στο Wikipedia
Puppy Shout ίσως το καλύτερο μέρος να κανονίσετε μια συνάντηση
Meebo


Κατηγορίες
Κοινότητα
Διαδίκτυο
Όλες οι Ελληνικές σελίδες

Last updated on 16/07/2013, by Kanellia Tounta <kanellia@zoho.com>


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki