cn::de::es::fr::gr::hr::it::ja::kr::nl::pl::pt::ru::se::us::vn::

Αρχική σελίδα > Ευρετήριο του Wiki > Χρήστες
 (image: http://a3.twimg.com/profile_images/1152210892/crustaceapup_reasonably_small.png)

Lobster


Σχετικά
Πρόσφατα άρχισα να χρησιμοποιώ το Puppy 5.3.3 'Slacko' και ξεκίνησα το project PuppySchool
Είχα την χαρά να ξεκινήσω την σελίδα του Puppy στη wikipedia, το πρώτο IRC κανάλι, το πρώτο wiki για νέα (τώρα πλεόν αρχειοποιημένο), πρώιμα λογότυπα, ηχητικές εκπομπές, προωθητικό υλικό και πάει λέγοντας. Κάποια απ' αυτά τα έργα έχουν πλέον ωριμάσει και υποστηρίζονται / χρησιμοποιούνται ευρέως. Τλευταία δημιουργώ βίντεο-οδηγούς χρησιμοποιώντας το Openshot και βάζω μπροστά για την μεταφορά σε ARM CPU

Δείγματα συμμετοχής

Προγράμματα

Δεν είμαι προγραμματιστής αλλά ανά καιρούς...
Growl Security front end
Pwget
Ξεκίνησα να προγραμματίζω για το PuppyVOIP
Λίγος κώδικας από μένα ενσωματώθηκε στο Quickpet

Προσωπικές πληροφορίες

Είμαι ένας YinYana Βουδιστής και γενεσιουργός αλχημιστής.
Πρόγραμμα Βουδισμού για το Puppy
Lobster Tmxxine Time Travel site

Επικοινωνία
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ed.jason παπάκι gmail τελεία com
η προσωπικό μήνυμα στο φόρουμ

Κατηγορίες
Χρήστες
Ελληνικές σελίδες
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki